Projects

For more information about any of the surveys below, please go to our resources page or contact us.

Information for employers in any of the countries listed hereunder who are interested in participation: click here.

 

Country 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Afghanistan  x    x     x
 Algeria            
 Angola        x   x
 Armenia    x        
 Bangladesh      x    x x
 Belarus      x  x    x
 Bolivia            
 Burkina Faso           x
 Burundi          x  
 Cambodia      x     x
 Cameroon        x    
 CAR      x       x
 Chad        x    
 Colombia    x      x  
 Cote d’Ivoire           x
 Denmark x
 DRC    x  x     x
 Egypt          x x
 Ethiopia      x    x  x
 Finland x
 Georgia      x      
 Germany x
 Greece      x     x
 Guinea Bissau          x  
 Guinea Conakry      x     x
 Haiti  x    x  x   x
 Honduras    x      x  
 India  x    x    x  
 Indonesia            
 Iran             x
 Iraq  x    x    x  
 Italy        x    
 Jordan      x    x  
 Kenya    x      x  
 Kyrgyzstan        x   x
 Lebanon      x    x  x
 Lesotho    x        
 Liberia        x    x
 Libya  x        x x
 Madagaskar            
 Malawi      x  x   x
 Malaysia        x     x
 Mali        x    
 Mauritania  x    x     x
 Mexico          x  x
 Mozambique        x  x   x
 Myanmar        x  x  x
 Nepal            
 Niger    x      x  
 Nigeria      x  x  x x
 Norway x x
 Pakistan  x    x    x  
 Palestine  x    x    x  
 Philippines        x    x
 PNG    x    x    x
 Russia    x    x     x
 Senegal          x  
 Sierra Leone      x     x
 Somalia        x    
 South Africa    x        
 South Sudan      x    x x
 Sudan    x    x  x  x
 Swaziland  x      x  x x
 Sweden x
 Syria          x  
 Tajikistan        x   x
 Tanzania        x  x  
 Turkey        x   x
 Uganda      x    x  
 Ukraine        x   x
 Uzbekistan        x   x
 Yemen  x         (x)
 Zimbabwe    x  x    x